Latest Acquisitions

About Us

Michel Rooryck is the director of MiroArt which was founded in 1989. Art historian, member of the Belgian Chamber of Art Experts, member of the Royal Chamber of Belgian Antique Dealers and member of BRAFA, he specializes in the evaluation, brokerage, purchase and sale of original works of art dating from the 19th and 20th centuries (paintings, drawings and sculpture).
Read more


Michel Rooryck beheert de bvba MiroArt opgericht in 1989. Kunsthistoricus, lid van de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken, lid van de Koninklijke Kamer van de Antiquairs en Kunsthandelaars van België, lid van BRAFA, legt hij zich toe op de studie, expertise, taxatie, bemiddeling en aan- en verkoop van originele kunstwerken uit de 19de en 20ste eeuw (schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerk).
Lees meer


Michel Rooryck dirige la sprl MiroArt créée en 1989. Historien de l'art, membre de la Chambre belge des Experts en œuvres d'art, membre de la Chambre Royale des Antiquaires et des Négociants en œuvres d'art de Belgique, membre de la BRAFA, il se consacre à l'étude, l'expertise, la taxation, le courtage, l'achat et la vente d'œuvres d'art originales des XIXe et XXe siècles (tableaux, dessins, sculptures).
En savoir plus


News

We are updating our website

New stock to arrive soon...
Read More
Michel ROORYCK - B.V.B.A MiroArt S.P.R.L - Minister LIEBAERTLAAN 52 - B-8500 KORTRIJK - Belgium - Tel : +32 (0) 475/429 923